GFM Services

FM3Het uitbesteden van facility management is vaak het gevolg van de keuze van organisaties om facilitaire activiteiten uit te besteden aan een dienstverlenende organisatie als GFM Services. Vaak zitten strategische overwegingen achter deze keuze, met als doel het behalen van kwalitatieve en kwantitatieve voordelen. Er wordt door opdrachtgevers bij hun kantoorinrichting en beveiliging niet meer gedacht in het aanbieden van de standaard facilitaire producten en diensten, maar in het faciliteren van een plek waar men elkaar ontmoet, kennis uitwisselt en samenwerkt.

GFM Services  biedt uw organisatie ondersteuning bij kwalitatieve en kwantitatieve bezettingsuitdagingen via inzet van gekwalificeerd facilitair management. Wij voorzien uw organisatie van praktijkgericht advies bij facilitaire beleidsvraagstukken en leveren daarmee een substantiële bijdrage bij de positionering en realisatie van een professionele facilitaire dienstverlening binnen uw organisatie. Het gedeeltelijk of geheel onderbrengen van uw facilitaire organisatie bij GFM Services behoort daarbij tot de mogelijkheden. Wij bieden u de keuze uit een drietal outsourcingsmodellen, passend bij uw toekomstvisie op facility management.

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van uw Facility Management aan GFM Services.Neem dan contact met ons op.